grupa SAULĒNIŅI

Dejo Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes ASNIŅŠ  bērni 6 gadi.

Nodarbības notiek otrdienās un ceturtdienās Maskavas ielā 268 PII ASNIŅŠ

  • plkst. 15.00 – 15.40   Aktu zālē