I grupa

Dejo pirmsskolas vecuma bērni 3. - 4. gadiem

Nodarbības notiek otrdienās un ceturtdienās Maskavas ielā 178

  18.40 – 19.10   RITMIKAS ZĀLĒ 310.telpa 3.stāvā

GARDEROBES  pagrabs -  035

Virsdrēbes un ielas apavus atstāj garderobē foajē pie ēkas dežuranta 1.stāvā