I grupa

Dejo pirmsskolas vecuma bērni 3. - 4. gadiem.

Nodarbības notiek otrdienās un ceturtdienās Maskavas ielā 178

  • plkst.  18.40 – 19.10 RITMIKAS ZĀLĒ 310.telpa 3.stāvā

  • Virsdrēbes un ielas apavus atstāj garderobē foajē pie ēkas dežuranta 1.stāvā
  • Dejotājiem garderobes pie Sporta zāles pagrabstāvā.