Par kāju un pēdu stāvokļiem, roku stāvokļiem, vaļējiem satvērieniem, slēgtajiem satvērieniem, slēgtajiem aptvērieniem, vaļējiem aptvērieniem, pamatsoļiem, polkām, valšveida soļiem, piesitieniem, roku darbībām

visi materiāli par dejas pamatiem  kā arī video atrodami šajā linkā:


Latviešu dejas pamati