KALENDĀRS

PAGAIDU mēģinājumu grafiks sākot ar 27.09.2022. :

15.00 – 15.40 grupas ĶIPARI un SAULĒNIŅI

15.45 – 16.15 grupa KĀPĒCĪŠI

17.00 – 17.40 III grupa

17.40 – 18.40 V grupa

18.40 – 19.40 VI grupa

18.40 - 19.10 I grupa

19.20 – 20.00 II grupa