Patreiz, ņemot vērā epidemioloģisko situāciju valstī, mēģinājumi jūsu grupai notiek otrdienās un ceturtdienās plkst.   17.10 – 17.50 aktu zālē, ģērbtuve pie aktu zāles.

V grupa

Dejo skolas vecuma bērni 7. - 9. klase.

Nodarbības notiek otrdienās un ceturtdienās

  • plkst. 17.10 – 17.50 Sporta zālē pagrabstāvā
  • plkst. 18.00 – 18.40 Aktu zālē 5.stāvā

  • Virsdrēbes un ielas apavus atstāj garderobē foajē pie ēkas dežuranta 1.stāvā
  • Dejotājiem garderobes pie Aktu zāles 5.stāvā.