V grupa

Dejo skolas vecuma bērni 7. - 10. klase.

Nodarbības notiek otrdienās un ceturtdienās Maskavas ielā 178

  • plkst. 17.10 – 17.50 Sporta zālē pagrabstāvā
  • plkst. 18.00 – 18.40 Aktu zālē 5.stāvā
  • Virsdrēbes un ielas apavus atstāj garderobē foajē pie ēkas dežuranta 1.stāvā
  • Dejotājiem garderobes pie Aktu zāles 5.stāvā.