VI grupa

Dejo skolas vecuma bērni 7. - 12.klase (2022/23 deju sezonas V un VI grupas dejotāji)

Nodarbības notiek otrdienās un ceturtdienās Maskavas ielā 178

17.55 – 18.35 SPORTA ZĀLE pagrabs

18.40 – 19.30 AKTU ZĀLE 5.stāvs

GARDEROBES MEITENĒM 5.stāvs - 504 

GARDEROBES ZĒNIEM 5.stāvs - 517

Virsdrēbes un ielas apavus atstāj garderobē foajē pie ēkas dežuranta 1.stāvā