Bērnu Tautas deju ansamblis „Dzirkstelīte” dibināts 1962. gadā Rīgā Poligrāfiķu kultūras namā, vēlāk  1995.gadā kolektīvu pārņem biedrība „Tautas deju un mūzikas klubs „Liesma””, 2017.gadā kolektīvs pāriet biedrības „Deju kolektīvu apvienība „Liesma”” paspārnē un 2021.gadā TDA „Dzirkstelīte” kļūst par Rīgas pašvaldības Kultūras un tautas mākslas centra "Ritums" kolektīvu.

No 1962.gada līdz 1994.gadam kolektīvu vadīja tā izveidotājs TDA „Liesma” vadītājs, deju pedagogs, izcils horeogrāfs, Triju Zvaigžņu Ordeņa kavalieris Imants Magone.

No 1994. gada Imanta Magones iesākto darbu turpina deju pedagogs,  horeogrāfs, Latvijas skolu jaunatnes un Latvijas vispārējo dziesmu un deju svētku virsvadītājs Jānis Marcinkevičs.

1985. gadā kolektīvs iegūst Tautas deju ansambļa goda nosaukumu, kļūstot par vienu no lielākajiem un populārākajiem bērnu deju kolektīviem Latvijā. Kolektīva apmācības programmas pamatā ir bērnu ētiskā un estētiskā audzināšana, latviešu un cittautu kultūras iepazīšana un pārmantojamība, saskarsmes prasmju apgūšana kolektīvā un sabiedrībā, plaša koncertdarbība, piedalīšanās Latvijas Skolu jaunatnes Dziesmu un Deju svētkos, kopš 1993.gada arī visos Latvijas vispārējos Dziesmu un deju svētkos, gūstot godalgotas vietas un laureātu diplomus starptautiskajos deju festivālos un konkursos.

TDA „Dzirkstelīte” 1986.gadā Vācijā iegūst augstāko laureāta apbalvojumu GRAND PRIX starptautiskajā deju konkursā, 1996.gadā Spānijā Contanigros iegūst augstāko laureāta apbalvojumu GRAND PRIX Starptautiskajā tautas deju konkursā bērnu deju ansambļu grupā, 2016.gadā iegūst augstāko laureāta apbalvojumu GRAND PRIX Bulgārijā, Kiten Starptautiskajā kultūras festivālā - konkursā  „MARINE FANTASY” nominācijā tautas deja, 2016.gadā iegūst  laureāta diplomu III pakāpe tautas dejā  Krievijā, Sanktpēterburgas XIII Starptautiskajā deju kolektīvu konkursā „Pēterburgas putenis”, 2017.gadā ASV Baltimorā XIV Vispārējos latviešu Dziesmu un deju svētkos jaundeju skatē bērnu deju grupā iegūst augtāko punktu skaitu un I vietu Jāņa Marcinkeviča veidotajai dejai „Rotaļu deja ar bērniem”, 2019.gadā Kanādā, Toronto XV Vispārējos latviešu dziesmu un deju svētkos jaundeju konkursā iegūst I vietu  Jāņa Marcinkeviča veidotajai dejai „Pulciņā rotāties”.  

TDA „Dzirkstelīte” repertuārā vienmēr tiek iekļautas latviešu skatuviskās dejas, orģinālhoreogrāfijas, cittautu dejas, kā arī tiek iestudēti modernās dejas uzvedumi. Daži no interesantākajiem un spilgtākajiem dejas uzvedumiem ir horeogrāfa un režisora Jāņa Marcinkeviča 1999.gadā iestudētā modernās dejas izrāde bērniem „Mikipeles pasakas” (Raimonda Paula mūzikas aranžējums, Ināras Liepas kostīmi, piedalās TDA „Dzirkstelīte” un TDA  „Liesma”), kura 2000.gadā tika iekļauta VIII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un Deju svētku programmā „Burvju ota” Dailes teātrī, 2003.gadā horeogrāfa un režisora Jāņa Marcinkeviča iestudētā modernās dejas izrāde „Kaķu spēles” (Endrū Loida Vēbera mūzika, Lailas Koceres  kostīmi,  piedalās TDA „Liesma” un TDA  „Dzirkstelīte”), kuras pirmizrāde notika Rīgas Kongresu namā un 2004.gadā tika izrādīta Latvijas Nacionālajā operā Jāņa Marcinkeviča autorkoncertā „Dejas trīs dimensijas”, kā arī 2008.gadā Rīgas kongresu namā horeogrāfs un režisors Jānis Marcinkevičs iestudē deju izrādi „Krustiem vijas meža takas” kā savu diplomdarbu Rīgas pedagoģijas un vadības augstskolā.

Tautas deju ansamblī  „Dzirkstelīte” vadītājs Jānis Marcinkevičs ir radījis daudz bērnu deju horeogrāfijas, kuras ir iekļautas  Latvijas Skolu jaunatnes un Latvijas Vispārējos dziesmu un deju svētku programmās. 1995.gadā VII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un Deju svētkos Mežaparka lielajā estrādē noslēguma koncertā „Manā dziesmā tu…” iekļautas dejas „Ļipa kust” Raimonda Paula mūzikas apdare un „Dansku ciema dancis” Sandras Lūķes mūzikas apdare, 2000.gadā VIII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku Pūtēju orķestru koncertā iekļautas dejas „Mikipeļu parāde” un „Kaķi, peles, papuasi” Raimonda Paula mūzikas apdare un deju lielkoncertā „Burvju ota” Dailes teātrī iekļautas dejas „Mikipeļu parāde”, „Kaķi, peles, papuasi”, „Flinstoni džungļos”, „Zvirbuļi”, „Alvas zaldātiņi”, „Lelles” Raimonda Paula mūzikas apdare, 2001.gadā Latvijas Vispārējos Dziesmu un deju svētkos “Rīgai 800” Skonto stadionā deju lieluzvedumā  "Viena saule, viena zeme" iekļautas dejas „Trīs zirnīši vezumā” Sandras Lūķes mūzikas apdare, „Es biju puika” Sandras Lūķes mūzikas apdare, 2005.gadā Latvijas IX Skolu jaunatnes Dziesmu un Deju svētkos deju lielkoncertā „Ritums” iekļautas dejas „Pilna istaba”, „Gribam zināt” Sandras Lūķes mūzikas apdare.

Beidzot dejotāju gaitas TDA „Dzirkstelīte” dalībnieki turpina dejot TDA „Liesma” un citos vadošajos deju ansambļos visā Latvijā.

TDA “Dzirkstelīte”  veic  nozīmīgu ieguldījumu latviešu bērnu tautas dejas mākslas kopšanā un popularizēšanā Latvijā un ārpus tās robežām, kā arī veic nozīmīgu ieguldījumu Dziesmu un Deju svētku tradīcijas saglabāšanā un nodošanā nākamajām paaudzēm, par ko arī vairāk kārt saņēmis Latvijas Republikas Kultūras ministrijas, Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas, Valsts izglītības satura centra, Latvijas Nacionālā kultūras centra, Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta un Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas pateicības un atzinības rakstus.

Bērnu TDA “Dzirkstelīte”  katru gadu uzņem jaunus dalībniekus visās vecuma grupās bez konkursa.