grupa ĶIPARI


Dejo Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes ASNIŅŠ  bērni 5 - 6 gadi

Nodarbības notiek otrdienās un ceturtdienās Maskavas ielā 268 PII ASNIŅŠ

15.00 – 15.40   Aktu zālē

GARDEROBES SAVĀ  GRUPIŅĀ