III grupa

Dejo skolas vecuma bērni 1. - 3. klase.

Nodarbības notiek otrdienās un ceturtdienās

  • plkst. 15.40 – 16.20  Sporta zālē pagrabstāvā
  • plkst. 16.30 – 17.10 Aktu zālē 5.stāvā

  • Virsdrēbes un ielas apavus atstāj garderobē foajē pie ēkas dežuranta 1.stāvā
  • Dejotājiem garderobes pie Sporta zāles pagrabstāvā.

 .