III grupa

Dejo skolas vecuma bērni 1. - 2. klase.

Nodarbības notiek otrdienās un ceturtdienās Maskavas ielā 178

  • plkst. 17.00 – 17.40 AKTU ZĀLĒ  5.stāvā

  • Virsdrēbes un ielas apavus atstāj garderobē foajē pie ēkas dežuranta 1.stāvā
  • Dejotājiem garderobes pie sporta zāles pagrabstāvā.