INFORMĀCIJA!

31.maijā, otrdien skolā  plkst. 18.50 kopmēģinājums dejai SITIENIŅI, piedalās visi bērni no grupām Ķipari, Saulēniņi, Ezīši, II un IV grupas.

ATCELTS MĒĢINĀJUMS 1.jūnijā, trešdien dejai LATVIEŠU PĀRU DEJU SVĪTA mēģinājums grupām Saulēniņi, Ezīši, II un IV grupai NENOTIKS.

II grupa

Dejo pirmsskolas vecuma bērni 4 - 6. gadiem.

Nodarbības notiek otrdienās un ceturtdienās Maskavas ielā 178

  • plkst. 18.50 – 19.30   Sporta zāle pagrabstāvā

  • Virsdrēbes un ielas apavus atstāj garderobē foajē pie ēkas dežuranta 1.stāvā
  • Dejotājiem garderobes pie Sporta zāles pagrabstāvā.