II grupa 

Dejo pirmsskolas vecuma bērni 5 - 6. gadiem

Nodarbības notiek otrdienās un ceturtdienās Maskavas ielā 178

19.15 – 20.00   RITMIKAS ZĀLĒ 310.telpa 3.stāvā

GARDEROBES pagrabs -  027

Virsdrēbes un ielas apavus atstāj garderobē foajē pie ēkas dežuranta 1.stāvā