Patreiz, ņemot vērā epidemioloģisko situāciju valstī, mēģinājumi II grupai notiek otrdienās un ceturtdienās plkst.   18.50 – 19.30 sporta zālē, ģērbtuves pie sporta zāles.

II grupa

Dejo pirmsskolas vecuma bērni 4 - 6. gadiem.

Nodarbības notiek otrdienās un ceturtdienās

  • plkst. 18.50 – 19.30   Sporta zāle pagrabstāvā

  • Virsdrēbes un ielas apavus atstāj garderobē foajē pie ēkas dežuranta 1.stāvā
  • Dejotājiem garderobes pie Sporta zāles pagrabstāvā.