II grupa

Dejo pirmsskolas vecuma bērni 5 - 6. gadiem.

Nodarbības notiek otrdienās un ceturtdienās Maskavas ielā 178

  • plkst. 19.20 – 20.00 

    RITMIKAS ZĀLĒ 310.telpa 3.stāvā

  • Virsdrēbes un ielas apavus atstāj garderobē foajē pie ēkas dežuranta 1.stāvā
  • Dejotājiem garderobes pie Sporta zāles pagrabstāvā.