II grupa

Dejo pirmsskolas vecuma bērni 5. - 6. gadiem.

Nodarbības notiek otrdienās un ceturtdienās

  • plkst.  19.00 – 19.40  Sporta zāle pagrabstāvā

  • Virsdrēbes un ielas apavus atstāj garderobē foajē pie ēkas dežuranta 1.stāvā
  • Dejotājiem garderobes pie Sporta zāles pagrabstāvā.

 .