MĒĢINĀJUMU GRAFIKS 2020/21

Visi  dalībnieki ielas apavus un virsdrēbes atstāj foajē garderobē pie ēkas dežuranta.

OTRDIENA, CETURTDIENA

GRUPA
MĒĢINĀJUMA TELPAS
GARDEROBES pie AKTU ZĀLES
GARDEROBES pie SPORTA ZĀLES
Sporta zāle
15.30 – 19.00
Aktu zāle
16.30 – 20.00

Meitas
16.00 – 20.00
Puiši
16.00 – 20.00
Meitas
16.30 – 2000
Puiši
16.30 – 20.00
III grupa
1.-3.klase
15.40 – 16.20
S.Brūvere
16.30 – 17.10
J.Marcinkevičs
 
III grupa
1.-3.klase
III grupa
1.-3.klase
V grupa
7.-9.klase
16.30 – 17.10
 S.Brūvere
17.20 – 18.00
J.Marcinkevičs

V grupa
7.-9.klase
V grupa
7.-9.klase


IV grupa
4.-6.klase
17.20 – 18.00
S.Brūvere
18.10 – 18.50
J.MarcinkevičsIV grupa
4.-6.klase
IV grupa
4.-6.klase
VI grupa          
10.-12.klase
18.10 – 18.50
S.Brūvere
19.00 – 19.40
J.Marcinkevičs

VI grupa
10.-12.klase    
VI grupa
10.-12.klase


 II grupa
 4.-6.gadi
 19.00 – 19.40
S.Brūvere
       II grupa
 
4.-6.gadi
 II grupa
 4.-6.gadiSabiedriskais transports:


Bezmaksas stāvvietas automašīnām pie skolas uz Maskavas ielas.

 .