PAGAIDU mēģinājumu grafiks

PII ASNIŅŠ Maskavas ielā 268

15.00 – 15.40 grupas ĶIPARI un SAULĒNIŅI

15.45 – 16.15 grupa KĀPĒCĪŠI

A. PUMPURA 11.PAMATSKOLA Maskavas ielā 178

17.00 – 17.40 III grupa

17.40 – 18.40 V grupa

18.40 – 19.40 VI grupa

18.40 - 19.10 I grupa

19.20 – 20.00 II grupa

MĒĢINĀJUMU GRAFIKS 2022./2023. gada deju sezona

GRUPA RĪGAS PII ASNIŅŠ Maskavas ielā 268 ANDREJA PUMPURA RĪGAS 11.PAMATSKOLA
 Maskavas ielā 178
MĒĢINĀJUMU TELPAS MĒĢINĀJUMU TELPAS GARDEROBES
AKTU ZĀLE
RITMIKAS ZĀLE
310
AKTU ZĀLE 5.stāvs     telpa 504 MEITENĒM 5.stāvs telpa 517 ZĒNIEM Pagrabs  telpa 027 MEITENĒM Pagrabs  telpa 035 ZĒNIEM
SAULĒNIŅI  6 gadi 15.00 – 15.40 J.Marcinkevičs, S.Feldmane
ĶIPARI
 
5 - 6 gadi
15.00 – 15.40 J.Marcinkevičs, S.Feldmane
KĀPĒCĪŠI
4 - 5 gadi
15.45 – 16.15 J.Marcinkevičs, S.Feldmane

IV grupa          3. – 4.klase

  
 16.10 – 16.50
J.Marcinkevičs
   IV grupa      
 3.–4.klase
  IV grupa  3.-4.klase
 
III grupa
1. - 2.klase
17.00 – 17.40
J.Marcinkevičs


III grupa
1.-2.klase
III grupa
1.-2.klase
V grupa
5. - 8.klase
17.10 – 17.40
S.Feldmane
17.50 – 18.30
J.Marcinkevičs
V grupa
5. - 8.klase
V grupa
5. - 8.klase
VI grupa
9. - 12.klase
18.00 – 18.30
S.Feldmane
18.40 – 19.20
J.Marcinkevičs
VI grupa
9. - 12.klase
VI grupa
9. - 12.klase
I grupa
3 – 4 gadi
18.40 – 19.10 S.Feldmane I grupa
3 – 4 gadi
I grupa
3 – 4 gadi
II grupa
5 – 6 gadi
19.20 – 20.00 S.Feldmane , J.Marcinkevičs II grupa
5 – 6 gadi
II grupa
5 – 6 gadiMaskavas iela 178
Sabiedriskais transports:


Bezmaksas stāvvietas automašīnām pie skolas uz Maskavas ielas.