MĒĢINĀJUMU GRAFIKS 2023/24 gada deju sezona

Sākam deju sezonu  05.09.2023.

GRUPA

RĪGAS PII ASNIŅŠ Maskavas ielā 268

ANDREJA PUMPURA RĪGAS 11.PAMATSKOLA
Maskavas ielā 178

MĒĢINĀJUMU TELPAS

MĒĢINĀJUMU TELPAS

GARDEROBES

AKTU ZĀLE

RITMIKAS ZĀLE

3.stāvs - 310

SPORTA ZĀLE pagrabs

AKTU ZĀLE 5.stāvs

MEITENĒM 5.stāvs - 504

ZĒNIEM 5.stāvs - 517

MEITENĒM pagrabs  - 027

ZĒNIEM pagrabs  - 035

ĶIPARI + KĀPĒCĪŠI

5 - 6 gadi

15.00 – 15.40 S.Feldmane
RŪĶĪŠI
4 - 5 gadi

15.45 – 16.15 S.Feldmane
V grupa

4. - 6.klase
16.00 – 16.55

J.Marcinkevičs

V grupa

V grupaIII grupa
1. klase


17.00 – 17.50
S.Feldmane

III grupa

III grupa

IV grupa
2. - 3.klase

17.00 – 17.45

J.Marcinkevičs 17.50 – 18.35
J.MarcinkevičsIV grupa

IV grupa

VI grupa
7. - 12.klase17.55 – 18.35
S.Feldmane

18.40 – 19.30
J.Marcinkevičs

VI grupa

VI grupaI grupa
3 - 4 gadi


18.40 – 19.10 S.Feldmane


I grupa

II grupa
5 - 6 gadi


19.15 – 20.00 S.Feldmane

II grupa

Saite  uz mēģinājumu grafikuMaskavas iela 178
SABIEDRISKAIS TRANSPORTS


Bezmaksas stāvvietas automašīnām pie skolas uz Maskavas ielas.