TDA DZIRKSTELĪTE MĒĢINĀJUMU SARAKSTS 2021/22 GADAM MASKAVAS IELĀ 178

Visi  dalībnieki ielas apavus un virsdrēbes atstāj foajē garderobē pie ēkas dežuranta.

OTRDIENA, CETURTDIENA

GRUPA

MĒĢINĀJUMA TELPAS

Maskavas iela 178

GARDEROBES

pie AKTU zāles

GARDEROBES

pie SPORTA zāles

Sporta zāle

Aktu zāle

Meiteņu

Zēnu

Meiteņu

Zēnu

III grupa
1.-3.klase

16.20 – 17.00
S.Brūvere

17.10 – 17.50
J.Marcinkevičs

III grupa
1.-3.klase

III grupa
1.-3.klase

V grupa
7.-10.klase

17.10 – 17.50
S.Brūvere

18.00 – 18.40
J.Marcinkevičs

V grupa
7.-10.klas

V grupa
7.-10.klase

IV grupa
4.-6.klase

18.00 – 18.40
S.Brūvere

18.50 – 19.30
J.Marcinkevičs

IV grupa
4.-6.klase

IV grupa
4.-6.klase

II grupa
4.-6.gadi

18.50 – 19.30
S.Brūvere

 II grupa
 
4.-6.gadi

II grupa
4.-6.gadi


TDA DZIRKSTELĪTE MĒĢINĀJUMU SARAKSTS 2021/22 GADAM MASKAVAS IELĀ 268

 GRUPA

 AKTU ZĀLE

 ĢERBTUVE

 
 ĶIPARI
4-5 gadi
 15.00-15.30
J.Marcinkevičs, S. Brūvere
 Savā grupiņā 
 SAULĒNIŅI
5 gadi
  15.35-16.05
J.Marcinkevičs, S. Brūvere
  Savā grupiņā  
 EZĪŠI
6 gadi
  16.10-16.40
J.Marcinkevičs, S. Brūvere
  Savā grupiņā  Maskavas iela 178
Sabiedriskais transports:


Bezmaksas stāvvietas automašīnām pie skolas uz Maskavas ielas.