Mēģinājumi sākot ar 2022.gada 11.janvāri

 TDA Dzirkstelīte deju nodarbībās varēs piedalīties visi skolas vecuma bērni uzrādot vakcinācijas/pārslimošanas  sertifikātu +  negatīvu covid-19 testu vai arī uzrādot rutīnas skrīninga testu, kas veikts savā izglītības iestādē.

Bērni pirmskolas vecumā arī drīkst piedalīties TDA Dzirkstelīte deju nodarbībās, tikai vecākam, kurš atved bērnu dejot jāuzrāda derīgs vakcinācijas/pārslimošanas  sertifikāts.

Katru reizi ierodoties uz deju nodarbībām skolas vecuma bērniem jāparakstās apliecinājuma lapā, ka viņam nav akūtu elpceļu infekcijas slimības pazīmju un nav bijis tiešā kontaktā ar personām, kurām noteikta izolācija, mājas karantīna vai pašizolācija.  Pirmskolas vecuma bērniem apliecinājuma lapā parakstās vecāks.

Ienākot skolā ielas apavus un virsdrēbes atstājam garderobē pie dežuranta un dodamies uz savām norādītajām ģērbtuvēm, skolā visās telpās lietojam sejas maskas, izņemot deju zāli, kur tās varēsim noņemt.

Ar prieku gaidīsim visus bērnus nodarbībās klātienē pēc mēģinājumu grafika.

TDA DZIRKSTELĪTE MĒĢINĀJUMU SARAKSTS 2021/22 GADAM MASKAVAS IELĀ 178

Visi  dalībnieki ielas apavus un virsdrēbes atstāj foajē garderobē pie ēkas dežuranta.

OTRDIENA, CETURTDIENA

GRUPA

MĒĢINĀJUMA TELPAS

Maskavas iela 178

GARDEROBES

pie AKTU zāles

GARDEROBES

pie SPORTA zāles

Sporta zāle

Aktu zāle

Meiteņu

Zēnu

Meiteņu

Zēnu

III grupa
1.-3.klase

16.20 – 17.00
S.Brūvere

17.10 – 17.50
J.Marcinkevičs

III grupa
1.-3.klase

III grupa
1.-3.klase

V grupa
7.-10.klase

17.10 – 17.50
S.Brūvere

18.00 – 18.40
J.Marcinkevičs

V grupa
7.-10.klas

V grupa
7.-10.klase

IV grupa
4.-6.klase

18.00 – 18.40
S.Brūvere

18.50 – 19.30
J.Marcinkevičs

IV grupa
4.-6.klase

IV grupa
4.-6.klase

II grupa
4.-6.gadi

18.50 – 19.30
S.Brūvere

 II grupa
 
4.-6.gadi

II grupa
4.-6.gadi


TDA DZIRKSTELĪTE MĒĢINĀJUMU SARAKSTS 2021/22 GADAM MASKAVAS IELĀ 268

 GRUPA

 AKTU ZĀLE

 ĢERBTUVE

 
 ĶIPARI
4-5 gadi
 15.00-15.30
J.Marcinkevičs, S. Brūvere
 Savā grupiņā 
 SAULĒNIŅI
5 gadi
  15.35-16.05
J.Marcinkevičs, S. Brūvere
  Savā grupiņā  
 EZĪŠI
6 gadi
  16.10-16.40
J.Marcinkevičs, S. Brūvere
  Savā grupiņā  Maskavas iela 178
Sabiedriskais transports:


Bezmaksas stāvvietas automašīnām pie skolas uz Maskavas ielas.