TDA Dzirkstelīte MĒĢINĀJUMU GRAFIKS 2021.gada SEPTEMBRIM

Mēģinājumi no septembra būs iespējami vakcinētajiem bērniem un tiem, kuriem būs negatīvi skolā nodotie siekalu testi vai covid pārslimojušie ar sertifikātu. Siekalu testus būs jāuzrāda katru nedēļu.

 1. Ierodoties skolā, jāliek mutes un deguna aizsegs.
2. Āra apavi un virsdrēbes jāatstāj garderobē, tad jādodas uz norādītajām ģērbtuvēm, kurās jāpārģērbjas mēģinājuma drēbēs.
3. Maskām uz sejas jābūt līdz mēģinājuma telpām.
4. Pēc mēģinājuma ātri jāpārģērbjas un lieki nekavējoties jādodas ārā no skolas.
5. Vecāki skolas telpās uzkavēties nedrīkstēs.
6. Jāvēro bērna veselība. Ja ir augšējo elpošanas ceļu saslimšanas simptomi, tad uz mēģinājumu nākt nedrīkst.
7. Covid19 vakcinācijas vai derīgs pārslimošanas sertifikāts, vai negatīvs tests jāuzrāda pirmajā mēģinājumā. Negatīvs tests jāuzrāda vienu reizi nedēļā.
8. Šie noteikumi ir spēkā līdz brīdim, kamēr tie ir šādi visā valstī

GRUPA

MĒĢINĀJUMA TELPAS

GARDEROBES

pie AKTU zāles

GARDEROBES

pie SPORTA zāles

Sporta zāle

Aktu zāle

Meitas

Puiši

Meitas

Puiši

III grupa
1.-3.klase

16.20 – 17.00
S.Brūvere J.MarcinkevičsIII grupa 1.-3.klase

III grupa
1.-3.klase

V grupa
7.-10.klase17.10 – 17.50
S.Brūvere J.Marcinkevičs

V grupa 7.-10.klase

V grupa
7.-10.klase

IV grupa
4.-6.klase

18.00 – 18.40
S.Brūvere J.Marcinkevičs

IV grupa
4.-6.klase

IV grupa 4.-6.klase

II grupa
4.-6.gadi

18.50 – 19.30
S.Brūvere

 II grupa
 
4.-6.gadi

II grupa
4.-6.gadi


MĒĢINĀJUMU GRAFIKS 2021/22

Visi  dalībnieki ielas apavus un virsdrēbes atstāj foajē garderobē pie ēkas dežuranta.

OTRDIENA, CETURTDIENA

GRUPA

MĒĢINĀJUMA TELPAS

GARDEROBES

pie AKTU zāles

GARDEROBES

pie SPORTA zāles

Sporta zāle

Aktu zāle

Meiteņu

Zēnu

Meiteņu

Zēnu

III grupa
1.-3.klase

16.20 – 17.00
S.Brūvere

17.10 – 17.50
J.Marcinkevičs

III grupa
1.-3.klase

III grupa
1.-3.klase

V grupa
7.-10.klase

17.10 – 17.50
S.Brūvere

18.00 – 18.40
J.Marcinkevičs

V grupa
7.-10.klas

V grupa
7.-10.klase

IV grupa
4.-6.klase

18.00 – 18.40
S.Brūvere

18.50 – 19.30
J.Marcinkevičs

IV grupa
4.-6.klase

IV grupa
4.-6.klase

II grupa
4.-6.gadi

18.50 – 19.30
S.Brūvere

 II grupa
 
4.-6.gadi

II grupa
4.-6.gadi
Sabiedriskais transports:


Bezmaksas stāvvietas automašīnām pie skolas uz Maskavas ielas.