grupa KĀPĒCĪŠI


Dejo Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes ASNIŅŠ  bērni 4 - 5  gadi. 

Nodarbības notiek otrdienās un ceturtdienās Maskavas ielā 268 PII ASNIŅŠ 

15.00 – 15.40 Aktu zālē 

GARDEROBES SAVĀ  GRUPIŅĀ