grupa KĀPĒCĪŠI

Dejo Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes ASNIŅŠ  bērni 4 - 5  gadi.

Nodarbības notiek otrdienās un ceturtdienās Maskavas ielā 268 PII ASNIŅŠ

  • plkst. 15.45 – 16.15   Aktu zālē