IV grupa šajā sezonā mēģinājumi nenotiek

Dejo skolas vecuma bērni 3. - 4. klase.

Nodarbības notiek otrdienās un ceturtdienās Maskavas ielā 178

  • plkst. 16.10 – 16.50 Aktu zālē 5.stāvā

  • Virsdrēbes un ielas apavus atstāj garderobē foajē pie ēkas dežuranta 1.stāvā
  • Dejotājiem garderobes pie Aktu zāles 5.stāvā.