IV grupa

Dejo skolas vecuma bērni 2. - 3.klase (2022/23 deju sezonas III grupas dejotāji)

Nodarbības notiek otrdienās un ceturtdienās Maskavas ielā 1

17.00 – 18.35 Aktu zālē 5.stāvā

GARDEROBES MEITENĒM pagrabs - 027

GARDEROBES ZĒNIEM pagrabs -  035

Virsdrēbes un ielas apavus atstāj garderobē foajē pie ēkas dežuranta 1.stāvā