V grupa 

Dejo skolas vecuma bērni 4. - 6. klase pievienoti VI grupai, skatiet mēģinājumi VI grupa

Nodarbības notiek otrdienās un ceturtdienās Maskavas ielā 178

16.00 – 16.55 AKTU ZĀLE 5.stāvs

GARDEROBES MEITENĒM 5.stāvs - 504

GARDEROBES ZĒNIEM 5.stāvs - 517

Virsdrēbes un ielas apavus atstāj garderobē foajē pie ēkas dežuranta 1.stāvā