Pagaidu izmaiņas mēģinājumu grafikā sākot ar 27.09.2022.

Otrdienās un ceturtdienās V grupai notiks  deju nodarbības plkst.  17.40 - 18.40

V grupa

Dejo skolas vecuma bērni 5. - 8. klase.

Nodarbības notiek otrdienās un ceturtdienās Maskavas ielā 178

  • plkst. 17.10 – 17.40 RITMIKAS ZĀLĒ 310.telpa 3.stāvā
  • plkst. 17.50 – 18.30 Aktu zālē 5.stāvā

  • Virsdrēbes un ielas apavus atstāj garderobē foajē pie ēkas dežuranta 1.stāvā
  • Dejotājiem garderobes pie Sporta zāles pagrabstāvā.